1. Skip to main content
  2. Skip to left side bar
  3. Skip to right side bar
  4. Skip to footer

Pecyn Cymorth Gweithredu Cwnsela Mewn Ysgolion

Mae池 Pecyn Cymorth hwn yn gyhoeddiad ar y cyd rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain. Ei brif bwrpas oedd darparu adnodd i adeiladu ar y Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Cwnsela Mewn Ysgolion yng Nghymru ac mae地 cynnwys safonau, canllawiau a defnydd enghreifftiol ar gyfer cwnselwyr a池 gwasanaethau cwnsela yng Nghymru i alluogi darparwyr cwnsela ac ysgolion gyflawni gwasanaethau sy地 ddiogel, yn hygyrch ac o safon.

Credwn, fodd bynnag, y gall ei gynnwys hysbysu ymarferiad ar draws y Du a thu hwnt ac felly rydym am ei wneud yn hygyrch i lawer. Mae dogfennaeth y Pecyn Cymorth ar gael i蜘 drawslwytho yn Saesneg ac yn Gymraeg. Mae yna hefyd DVD eithriadol (eto地 ddwyieithog) sy地 adrodd hanes 4 o bobl ifanc (dychmygol) a置 profiad o gwnsela ysgol. Rydym yn ei gymeradwyo i chi fel arf hyfforddi, adnodd i godi ymwybyddiaeth, ac fel dull hysbysu am ddefnydd a manteision cwnsela mewn ysgolion.

Byddwn yn falch o gael eich adborth ar yr adnoddau hyn, a gofynnwn am i unrhyw sylwadau gael eu rhoi i Susan Dalesusan.dale@bacp.co.uk

pdf file  Pecyn Cymorth Gweithredu Cwnsela Mewn Ysgolion (3.63Mb)


Fersiwn Cymraeg y fideo hwn ar gael yn fuan