1. Skip to main content
 2. Skip to left side bar
 3. Skip to right side bar
 4. Skip to footer
 1. Text Size
  1. A
   View the site with default sized text
  2. A
   View the site with medium sized text
  3. A
   View the site with large sized text

Print Page

Pecyn Cymorth Gweithredu Cwnsela Mewn Ysgolion

Mae池 Pecyn Cymorth hwn yn gyhoeddiad ar y cyd rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain. Ei brif bwrpas oedd darparu adnodd i adeiladu ar y Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Cwnsela Mewn Ysgolion yng Nghymru ac mae地 cynnwys safonau, canllawiau a defnydd enghreifftiol ar gyfer cwnselwyr a池 gwasanaethau cwnsela yng Nghymru i alluogi darparwyr cwnsela ac ysgolion gyflawni gwasanaethau sy地 ddiogel, yn hygyrch ac o safon.

Credwn, fodd bynnag, y gall ei gynnwys hysbysu ymarferiad ar draws y Du a thu hwnt ac felly rydym am ei wneud yn hygyrch i lawer. Mae dogfennaeth y Pecyn Cymorth ar gael i蜘 drawslwytho yn Saesneg ac yn Gymraeg. Mae yna hefyd DVD eithriadol (eto地 ddwyieithog) sy地 adrodd hanes 4 o bobl ifanc (dychmygol) a置 profiad o gwnsela ysgol. Rydym yn ei gymeradwyo i chi fel arf hyfforddi, adnodd i godi ymwybyddiaeth, ac fel dull hysbysu am ddefnydd a manteision cwnsela mewn ysgolion.

Byddwn yn falch o gael eich adborth ar yr adnoddau hyn, a gofynnwn am i unrhyw sylwadau gael eu rhoi i Susan Dalesusan.dale@bacp.co.uk

pdf file Pecyn Cymorth Gweithredu Cwnsela Mewn Ysgolion
pdf file Pecyn Cymorth Gweithredu Cwnsela Mewn Ysgolion.pdf
Size: 3.63Mb
Click the link above to begin downloading


Fersiwn Cymraeg y fideo hwn ar gael yn fuan